W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zapraszamy do aktywności każdego z Was. Prosimy o wypełnienie ankiety, przesyłanie rodzinie i znajomym informacji o niej. Każde działanie i oddany głos to cegiełka do budowy lepszego systemu usług społecznych na terenie naszego miasta. Twój głos ma znaczenie!

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn: Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. By mógł być realizowany musimy otrzymać 2 tysiące Waszych odpowiedzi na anonimową ankietę dotyczącą usług społecznych na terenie naszego miasta – tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow.

Jeśli nie osiągniemy tego wyniku realizacja całego projektu jest zagrożona, co oznacza, że Centrum Usług Społecznych na terenie Żyrardowa może nie powstać.

Na odpowiedzi czekamy do 5 kwietnia.

Dlaczego jest to ważne?

Centrum Usług Społecznych będzie to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Żyrardowa w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu.

Jej celem jest integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych), którzy będą współpracować z centrum. Za pośrednictwem centrum nasze miasto będzie miało możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów usług społecznych. Podstawą do opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami.

Jesteśmy właśnie na tym etapie. Chcemy współtworzyć to miejsce razem z mieszkańcami, dlatego prosimy wszystkich o wyrażenie opinii i potrzeb właśnie za pomocą anonimowej ankiety.

Dla kogo?

W badaniu ankietowym niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców naszego miasta, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych. Nie ma warunków udziału w ankiecie. Głos każdego mieszkańca jest dla nas równie ważny.

Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania: Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie? Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych? Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

Jak wziąć udział w ankiecie?

Mieszkańcy Żyrardowa mają dwie możliwości wyrażenia swojej opinii w ankiecie. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście panującej pandemii koronawirusa, przygotowano wersję online ankiety. Dostępna jest pod adresem tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow.

Wersje papierowe ankiety można pobrać w budynku Urzędu Miasta oraz MOPS, również w tych miejscach ustawiona została oznakowana urna, do której należy wrzucać wypełnione ankiety. Opinie mieszkańców będą zbierane do 5 kwietnia br. w formie online oraz do 6 kwietnia w postaci papierowej (należy dostarczyć je do Urzędu Miasta Żyrardowa). Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Twoja opinia jest ważna!

Więcej informacji o warsztatach dla mieszkańców i spotkaniach konsultacyjnych znajdziecie Państwo na stronie facebookowej badania:

https://www.facebook.com/events/996088434492616

oraz https://www.zyrardow.pl/centrum-uslug-spolecznych/.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl.