Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie po raz kolejny skorzystała z dotacji w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Tym razem dotacja została przeznaczona na wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak też wszyscy uczniowie objęci  różnymi formami  pomocy psychologiczno- pedagogicznej będą mogli korzystać w czasie zajęć specjalistycznych, z całego pakietu programów multimedialnych.

Oprócz tego gabinety specjalistyczne zostaną wyposażone w nowe laptopy oraz urządzenie interaktywne FLY SKY – tzw. aktywna podłoga, która uatrakcyjni zajęcia w ramach integracji sensorycznej. Są również  programy przeznaczone na zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz dla uczniów z problemami w nauce,  takimi jak dysleksja czy dyskalkulia. Dzięki wparciu w ramach programu „Aktywna Tablica”  baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o sprzęty, które dadzą możliwość realizowania zajęć specjalistycznych na wysokim poziomie.