Nasze miasto znalazło się wśród laureatów konkursu „Samorząd dla dziedzictwa” organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski odebrał w środę w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pamiątkowe wyróżnienia.

 

Wręczając dyplomy, dyrektor NID Bartosz Skaldawski podkreślał, że nasze miasto znalazło się wśród laureatów konkursu dzięki wzorowej realizacji programów i działań służących ochronie zabytków oraz efektywnym wykorzystaniu potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Jako nagrodę dla zasłużonych samorządów NID wyprodukuje film promujący lokalne dziedzictwo kulturowe i zrealizuje kampanię informacyjną na temat laureatów w zarządzanych przez siebie kanałach komunikacji.