Dominika Rzepczyk, uczennica klasy 8a Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie zdobyła główną nagrodę w konkursie, który był podsumowaniem ogólnopolskiego projektu bankowego „Uczelnie Szkołom. O finansach z NBP”. Dominika pobiła wszystkich innych graczy i zdobyła najwyższy wynik – 180 punktów!

Uczennica otrzymała w nagrodę pamiątkowy dyplom oraz tablet, który osobiście wręczył jej dr Rafał Cieślik – Kierownik projektu, Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Dyrektor szkoły otrzymał statuetkę z tytułem „Szkoły przyjaznej finansom osobistym”.

Organizatorem projektu finansowanego z funduszy Narodowego Banku Polskiego był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem finansowania był projekt pt.: „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP – mów swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły”.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekonomicznej oraz wiedzy finansowej w zakresie bezpiecznego inwestowania oraz oszczędzania u uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

Działania dydaktyczne obejmowały 6 jednostek dydaktycznych prowadzonych w formie dwugodzinnych spotkań lekcyjnych. Do każdej z lekcji został opracowany scenariusz jej przeprowadzenia oraz prezentacja multimedialna. Projekt rozpoczął się w marcu 2020, a zakończył w grudniu 2020. Objęte nim zostały dwie klasy 8a i 8b.

Każdy uczeń biorący udział w zajęciach mógł wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że  zarejestruje się w systemie rejestracyjnym gry on-line. Ideą proponowanej gry online było stworzenie symulacji, podejmowanie odpowiednich decyzji w czasie, w zakresie inwestowania i oszczędzania, z uwzględnieniem sytuacji rynkowych i zmian życiowych. Każdy uczestnik, po zalogowaniu do gry, w wyznaczonym czasie podejmował określone decyzje dotyczące działań z własnymi (wirtualnymi) pieniędzmi. Scenariusz gry przewidywał odpowiednie konsekwencje poszczególnych działań (co najmniej 3 decyzji kluczowych) oraz określoną liczbę punktów za każdy z kroków. Zwycięzcą w grze, w każdej ze szkół, była osoba, która zmaksymalizowała swoje zyski i podjęła najwięcej odpowiednich decyzji dotyczących inwestowania.

Dominika wykazała się doskonałą umiejętnością inwestowania i oszczędzania. Gratulujemy!