Miasto Żyrardów pozyskało z budżetu województwa mazowieckiego 45 tys. zł dla żyrardowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przygotowane we współpracy z OSP wnioski zostały złożone w marcu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na zakup kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzęt specjalistyczny pozyskano 50% całkowitych kosztów zadania tj. 20 tys. zł. W ramach zadania zakupiony zostanie niezbędny sprzęt tj.: hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą; osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe poszkodowanego; wytwornica pianowa WP2-75; prądownica pianowa PP4. Zakupionych zostanie także 5 kompletów odzieży ochrony strażaka.

Na wymianę okien w strażnicy OSP Żyrardów, w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”, pozyskano 25 tys. zł. Zakres prac będzie obejmował wymianę sześciu okien w  wolnostojącym budynku garażu przy ul. Sławińskiego 6. Remont pozwoli nie tylko na zabezpieczenie budynku przed wychłodzeniem oraz zawilgoceniem, ale również zabezpieczy sprzęt, który się znajduje wewnątrz budynku.

budynek OSP