Tak wypadł Żyrardów w najważniejszym rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018 – 2020, w kategorii miasta powiatowe. W ciągu 2 lat awansowaliśmy aż o 7 pozycji w Polsce!

Tak wysokie miejsce w rankingu to potwierdzenie skuteczności Miasta w realizowaniu inwestycji, które  wpływają na poprawę jakości i komfortu życia w naszym mieście.

Samorząd, który potrafi znaleźć środki w budżecie oraz pozyskać dofinansowanie na inwestycje, to samorząd, który jest gwarantem rozwoju miasta – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Nie spoczywamy na laurach. Ranking to dla mnie motywacja do dalszego działania.

Ranking przeprowadzany jest co roku przez Pismo Samorządu Terytorialnego  „Wspólnota”. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorządy w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020).

Cały ranking oraz dodatkowe informacje można znaleźć tu na stronie www.wspolnota.org.pl.