Kontynuujemy realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Żyrardowa na lata 2023-2025”. Najbliższa edycja już we wtorek, 7 maja, w godz. 10:00 – 17:00 przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5. Zapisy na badania pod numerem tel. 800 805 100.

Kolejne terminy w tym kwartale to:

18.05.2024 (10:00-18:00) – Pl. Jana Pawła II

28.05.2024 (10:00-17:00) –  przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5

05.06.2024 (10:00-17:00) – Pl. Jana Pawła II

15.06.2024 (10:00-18:00) – Pl. Jana Pawła II

25.06.2024 (10:00-17:00) –  przy Przychodni ESKULAP, ul. POW 5

O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.

Z badań w ramach programu mogą skorzystać kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego, kobiety które ukończyły 65 lat oraz  mężczyźni w wieku 75+ . Mężczyźni będą mogli skorzystać z badania po przebadaniu wszystkich kobiet w ramach programu. Do tego czasu będą oczekiwać na liście rezerwowej.

Program jest finansowany z Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego oraz środków Miasta Żyrardowa.

Realizatorem programu jest firma Cogito Med.

Zapisy na badania pod numerem tel. 800 805 100.