Miasto Żyrardów pozyskało łącznie 20 mln zł na trzy planowane inwestycje – budowę letnich basenów odkrytych przy ul. Farbiarskiej, budowę betonowego skateparku, zagospodarowanie terenów przy szkołach podstawowych nr 2 i nr 3 oraz budowę ul. Bielnikowej i przebudowę ul. Strażackiej. Przyznane dofinansowanie pochodzi z rządowego funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i stanowi 90 proc. wartości inwestycji.

Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową

Dofinansowanie 10.000.000,00 zł.

Nowy basen powstanie w miejscu starego funkcjonującego do 2006 r.

Zakres funkcjonalny nowego obiektu obejmować będzie:

  • trzy baseny zewnętrzne;
  • budynki: kas z zapleczem, ratownika z zapleczem, sanitarne – w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych, technologiczne i magazynowe;
  • niezbędną infrastrukturę – schody terenowe, chodniki, murki oporowe, oświetlenie terenowe;
  • małą architekturę – prysznice plenerowe, ławki, plenerowe kabiny do przebierania, zadaszenia, żagle zacieniające, stojaki na rowery, kosze na odpady;
  • wodny plac zabaw i jego elementy pomocnicze.

Uzupełnieniem zadania (powstałej infrastruktury sportowo-turystycznej) będzie budowa ul. Farbiarskiej (dł. ok. 138 m), tj. drogi dojazdowej do basenu.

Żyrardów-Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

Dofinansowanie 8.000.000,00 zł.

  1. Budowa skateparku

Powstanie nowoczesny teren rekreacyjny zachęcający młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Przewiduje się stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii monolitycznej z przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na m.in. łyżworolkach, deskorolkach i rowerach itp. Przeszkody zostaną wykonane w technologii monolitycznej, żelbetowej.

Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz infrastruktura towarzysząca m.in. dojścia, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu po zmroku oraz ogrodzenie.

  1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3

Na terenie szkoły, gdzie wkrótce rozpocznie się rozbudowa budynku, zaplanowano już kolejną inwestycję polegającą na kompleksowym zagospodarowaniu terenu wokół szkoły pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne, poprzez wykonanie: nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla rowerów i parkingowe), elementów małej architektury, oświetlenia oraz zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleń oraz nowe nasadzenia, tworzące wielopiętrowe kompozycje roślinne.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano zamontowanie szeregu urządzeń np. kosze do gry w koszykówkę; plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawki, trampoliny, ścieżkę zdrowia. Dodatkowo teren wzbogacony zostanie o przestrzenie edukacyjne takie, jak sala lekcyjna na świeżym powietrzu, zielona klasa.

  1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne poprzez wykonanie: nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne), elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, placu zabaw dla dzieci mniejszych oraz siłowni plenerowej dla dzieci starszych, oświetlenie, zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleń oraz nowe nasadzenia.

 

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa

Dofinansowanie 2.000.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się, na terenie miasta prace budowlane w dwóch drogach  gminnych.

  1. Budowa ulicy Bielnikowej

Głównym założeniem inwestycji jest połączenie ul. K. Dittricha oraz ul. Farbiarskiej i skomunikowanie obszaru dawnych zakładów lniarskich poprzez budowę nowej drogi w ul. Bielnikowej.

W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, nowej sieci kanalizacji deszczowej.

  1. Przebudowa ul. Strażackiej

W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Strażacka na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Limanowskiego.

 

Realizacja inwestycji drogowych zapewni spójność sieci dróg publicznych, usprawnienie i rozładowanie ruchu na obszarze miasta.

 

 

ul. Bielnikowa

ul. Strażacka

Skatepark obecnie

Skatepark wizualizacja

teren po starym basenie