Informacja o podmiocie sprzedającym węgiel na rzecz mieszkańców Żyrardowa
w ramach zakupu preferencyjnego
oraz o zaświadczeniach uprawniających do zakupu paliwa stałego.

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że podmiotem sprzedającym węgiel na rzecz osób fizycznych w ramach zakupu preferencyjnego na terenie miasta Żyrardowa jest:

Energo Sp. z o.o. Oddział Puszcza Mariańska, Michałów 44, 96-330 Puszcza Mariańska.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane sortymenty to orzech, groszek oraz miał (węgiel nie będzie workowany);
2. Wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość węgla dla gospodarstwa domowego jaką można zakupić wynosi 1,5 tony. Wnioski dotyczące 2023 roku będzie można składać w późniejszym terminie.
3. Cena za 1 tonę paliwa stałego sprzedawanego przez Energo Sp. z o.o. Oddział Puszcza Mariańska będzie wynosiła nie więcej niż 2 000 zł brutto;
4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:
Szanowni Mieszkańcy Miasta Żyrardowa przypominamy, że wszyscy zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla do dnia 30 listopada 2022. Złożenie powyższego wniosku będzie skutkowało uzyskaniem przez Państwa stosowanego zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego, które następnie będzie uprawniało Państwa do zakupu węgla po cenie preferencyjnej. Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23. Formularz dostępny jest na miejscu lub do pobrania poniżej.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o możliwości odbioru zaświadczenia. Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), termin wydania zaświadczenia może wynosić do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin odbioru paliwa stałego zostanie podany w następnym komunikacie.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego