Dzięki środkom pozyskanym przez Miasto Żyrardów z Funduszu Polski Ład, zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej doczeka się wreszcie kompleksowej rewaloryzacji i termomodernizacji. Inwestycja o wartości ponad 5 mln zł dofinansowana zostanie z rządowego programu na poziomie 90 proc. Dziś w Urzędzie Miasta Adam Lemiesz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa, podpisał umowę na wykonanie zadania.

– To duża inwestycja, niezwykle ważna zarówno z punku widzenia komfortu pracy i nauki w szkole, jak i ochrony zabytkowego budynku wtopionego w krajobraz XIX-wiecznej osady fabrycznej Żyrardowa – podkreślił Adam Lemiesz.

W ramach inwestycji zaplanowano szeroki zakres prac budowlanych i konserwatorskich.
→ Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Wyremontowane zostaną kominy, wykonana zostanie termomodernizacja stropu ostatniej kondygnacji, a także obróbki blacharskie oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Elewacja z zabytkowej czerwonej cegły zostanie oczyszczona.
→ Wnętrze budynku również doczeka się remontu. Wymieniona zostanie instalacja c.o. oraz instalacja elektryczna oświetleniowa wraz z gniazdami zasilającymi i rozdzielniami. Źródła światła wymienione zostaną na energooszczędne.
→ W ramach projektu przewidziany jest także zakup i dostawa sprzętu, tj. elementów wyposażenia sal lekcyjnych oraz sceny letniej, z przeznaczeniem na cele kulturalne.
Dodatkowo zagospodarowany zostanie zielenią pas wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Limanowskiego.
Zgodnie z zapisami umowy, prace powinny zakończyć się w ciągu 15 miesięcy od przekazania terenu budowy.
Wartość umowy to 5 197 999, 16 zł, dofinansowanie stanowi 90 proc. wartości inwestycji, tj. 4 678 199, 24 zł.
Wykonawcą zadania jest TEL-BUD Sławomir Borkowski.
Inwestycja „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie” jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.