Żyrardów stawia na seniorów

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26osób niesamodzielnych (13 kobiet) usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3 osób), wsparcie 6op. faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.2019 r. -31.12.2020 r. na terenie Miasta Żyrardów.

Grupę docelową stanowi:

26 osób (13 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 6 (3 kobiety) Opiekunów Faktycznych. Ponadto, 1 osoba (1 kobieta) przeszkolona zostanie do prowadzenia Klubu Seniora, a 2 osoby (2 kobiety) odbędą kurs opiekuna medycznego.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych – Klubu Seniora w Żyrardowie dla 20 osób;
  2. Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego;
  3. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności;
  4. Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
  5. Działania wspierające opiekunów faktycznych.

Partner projektu: Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa, ul. Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów.

Całkowita wartość projektu: 737 100,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 589 680,00 zł

Informacja dotycząca trwałości projektu

Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez Miasto Żyrardów po projekcie w okresie trwałości będzie publikowana na stronie internetowej na bieżąco.

Liczba miejsc oferowanych: 23; aktualna liczba wolnych miejsc: 0 (stan na luty 2024 r.)

W przypadku zainteresowania usługami prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 46 858 15 70.

Informujemy, że po zakończeniu realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów” tj. w okresie jego trwałości od 01.10.2021 r. do 30.06.2024 r. nadal funkcjonować będzie Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Wypożyczalnia jest czynna od wtorku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Ze sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, jakim dysponuje wypożyczalnia, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Żyrardowa posiadający zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu.