Projekt Żyrardowa zajął pierwsze miejsce ex aequo z projektami Grodziska Mazowieckiego
i Nowego Dworu Mazowieckiego zdobywając 100% maksymalnej liczby punktów.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6,6 mln zł, z czego dofinansowanie UE (75%) ponad 4,9 mln zł. Miasto Żyrardów otrzyma dodatkowo 1 mln zł  (15%) wsparcia ze środków z budżetu państwa, które pomniejszą wkład własny.

Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizacja projektu powinna się zakończyć 31 grudnia 2018 r.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działań infrastrukturalnych:

Zadanie 1. „Nowy Świat” – budowa ulicy wraz z infrastrukturą;

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka 350,90 m ul. Nowy Świat. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnienie jezdni
i chodników, miejsca parkingowe, montaż elementów małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, donice oraz oświetlenie uliczne.

Zadanie 2. Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej;

Obejmuje swoim zakresem wykonanie terenu zieleni, sięgającego od zbiornika rzeki Pisia Gągolina do ulicy Nowy Świat. Zakres zadania obejmuje: ścieżkę pieszo-rowerową, spacerowe alejki wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku, wyposażonymi
w ławki, kosze, stojaki rowerowe; siłownię plenerową z zadaszeniami membranowymi oraz urządzenia posiadające motywy maszyn przędzalniczych i instalacji przemysłowych; powierzchnię drewnianą w okolicach linii brzegowej – miejsce o funkcji widokowo-wypoczynkowej; gabiony z siedziskami drewnianymi będące miejscem wypoczynku bezpośrednio nad wodą; rabaty roślinne wraz z drzewami; „piknikową” polanę trawiastą.
W ramach zadania wykonany zostanie również monitoring terenu i oświetlenie.

Zadanie 3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Zadanie obejmuje kompleksowy remont i termomodernizację zabytkowej biblioteki fabrycznej, w tym także przebudowę schodów i wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku w tym m. in. wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, wykonanie miejsc parkingowych, oświetlenie terenu.