Zasady segregowania odpadów

Do pojemników i worków w kolorze żółtym, z napisem metale i tworzywa sztuczne

należy wrzucać: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, folie opakowaniowe, torebki plastikowe, opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości i kosmetykach bez zawartości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) bez zawartości, aluminiowe puszki po napojach i żywności, metalowe puszki po artykułach spożywczych, folia aluminiowa;

nie należy tu wrzucać: opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, kalki technicznej, tworzyw piankowych, jednorazowych pieluch (typu PAMPERS), taśm klejących, mokrych folii, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych oraz innych tworzyw sztucznych nie przeznaczonych na opakowania – wymienione odpady powinny znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane (niesegregowane).

Do pojemników i worków w kolorze niebieskim, z napisem papier

należy wrzucać: gazety, katalogi, książki, papier do pisania, zeszyty, ulotki, kartony, torebki papierowe, pudełka i tekturę falistą;

nie należy tu wrzucać: mokrego i zatłuszczonego papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i pokrytego folią, tapet, jednorazowych pieluch, worków po cemencie, zabrudzonych jednorazowych opakowań z papieru, itp.

Do pojemników i worków w kolorze brązowym, z napisem BIO

należy wrzucać: bioodpady (warzywa, owoce, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego), odpady zielone (liście, kwiaty, skoszona trawa, chwasty, przycięte gałęzie drzew i krzewów, trociny, kora drzew);

nie należy tu wrzucać: produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego np. kości, mięsa, odpadów kuchennych płynnych np. zupy,  ziemi i kamieni, popiołu, odchodów.

Do pojemników i worków w kolorze zielonym, z napisem szkło

należy wrzucać: butelki, słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po sokach i napojach alkoholowych), szklane opakowania po kosmetykach;

nie należy tu wrzucać: porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, luster, szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, ekranów monitorów, żarówek i świetlówek, reflektorów, zniczy, termometrów.

Do pojemników w kolorze czarnym lub szarym, z napisem niesegregowane (zmieszane)

należy wrzucać: odpady resztkowe, których nie można odzyskać w procesie recyklingu;

nie należy tu wrzucać: odpadów niebezpiecznych np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, opon, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych, odpadów budowlanych. Wymienione odpady powinny zostać przekazane do PSZOK-u lub w przypadku leków także do wyznaczonych aptek na terenie Miasta, których wykaz znajduje się w zakładce przeterminowane leki.

 

Mieszkańcy mogą korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Żyrardowie przy ul. Czystej 5. W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych, pochodzące z gospodarstw domowych:

 • papier/ makulatura – gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka;
 • metale/ złom metalowy – puszki, kapsle, drobny złom metalowy;
 • tworzywa sztuczne – plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, styropian;
 • szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram);
 • opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach;
 • odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież, tekstylia, oleje jadalne i tłuszcze);
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne i inne, rozpuszczalniki, aerozole, detergenty przyjmowane w oryginalnych i nieprzeciekających opakowaniach z dokładnym opisem co znajduje się w środku;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.);
 • opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wózki dziecięce, rowery);
 • odpady zielone – trawa, liście, pocięte gałęzie (bez karp i korzeni);
 • zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (umywalki, sedesy, wanny, gruz ceglany i betonowy, styropian z cementem i klejem, resztki pianki montażowej, tapeta, tynk, posadzka, płyta karton gips i inne odpady budowlane zmieszane pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo – budowlanych).