Wystawa w budynku dawnej kręgielni (w sąsiedztwie zabytkowej Resursy) ilustruje dzieje Żyrardowa, a w szczególności rolę, jaką miasto i fabryka odegrały w czasie rewolucji przemysłowej.

Zamysłem wystawy jest także zachęcenie do poznania zabytków Żyrardowa.