Przekaż 1% na organizacje z Żyrardowa!
Prezydent Miasta Żyrardowa zachęca do przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające w Żyrardowie.

Warto wesprzeć w ten sposób nasze lokalne organizacje, ponieważ pieniądze te są przeznaczane np. na pomoc dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym, kulturę czy sport. Swoją działalnością organizacje pozarządowe wspierają społeczeństwo obywatelskie i rzeczywistą demokrację w Polsce.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, w którą wpisujemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, ewentualnie wskazując dodatkowo cel szczegółowy. Urząd skarbowy przekazuje za nas 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Przekaż 1% i pomóż realizować działania żyrardowskich organizacji pożytku publicznego.

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działających na terenie Żyrardowa:

*Stowarzyszenie „Równych Szans”
Nr KRS: 0000097331

*Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy
Nr KRS: 0000197373

*Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów
Nr KRS: 0000216931

*Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
Nr KRS: 0000229698

*Oratorium św. Jana Bosko
Nr KRS: 0000106283

*Fundacja ,,Z miłości do dziecka”
Nr KRS: 0000641854

*Fundacja Sarigato
Nr KRS: 0000445475
Cel szczegółowy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

*Związek Harcerstwa Polskiego
Nr KRS: 0000291419
Cel szczegółowy: Hufiec Żyrardów
(oprócz wskazania Hufca Żyrardów można dodatkowo wskazać drużynę, którą chce się wesprzeć)

*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Nr KRS: 0000134684
Cel szczegółowy: TPD Żyrardów

* Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
Nr KRS 0000252350
cel szczegółowy: Ratujmy kościół w Żyrardowie