Przekaż 1,5% podatku na organizacje z Żyrardowa!

W 2023 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta ma zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zachęca do przekazania 1,5% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające w Żyrardowie. To nas nic nie kosztuje, a środki pozyskane z naszego podatku pozwolą żyrardowskim organizacjom na rozwój działalności skierowanej do mieszkańców naszego miasta.

W Żyrardowie mamy aktywne organizacje pozarządowe, zaangażowane w działalność społeczną, rozumiejące potrzeby mieszkańców, niosące pomoc dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, czy też aktywizujące mieszkańców. Warto wesprzeć nasze lokalne organizacje.

Pamiętajmy! Przekazując 1,5% z własnego PIT, nie tracisz ani złotówki – a jedynie rozdysponowujesz kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Jak przekazać 1.5% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
– numer KRS organizacji
– przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Uwaga! W 2022 roku zmianie uległy również przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne.

Przekaż 1,5% swojego podatku i pomóż realizować działania żyrardowskich organizacji pożytku publicznego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego działających w Żyrardowie: 

*Stowarzyszenie „Równych Szans”
Nr KRS: 0000097331

*Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy
Nr KRS: 0000197373

*Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów
Nr KRS: 0000216931

*Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa
Nr KRS: 0000229698

*Oratorium św. Jana Bosko
Nr KRS: 0000106283

*Fundacja ,,Z miłości do dziecka”
Nr KRS: 0000641854

*Fundacja Sarigato
Nr KRS: 0000445475
Cel szczegółowy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

*Związek Harcerstwa Polskiego
Nr KRS: 0000291419
Cel szczegółowy: Hufiec Żyrardów
(oprócz wskazania Hufca Żyrardów można dodatkowo wskazać drużynę, którą chce się wesprzeć)

*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Nr KRS: 0000134684
Cel szczegółowy: TPD Żyrardów

* Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
Nr KRS 0000252350
cel szczegółowy: Ratujmy kościół w Żyrardowie

——————————————————————————————————————————

UWAGA! Nie wszystkie organizacje działające na terenie Żyrardowa mają swoją siedzibę w Żyrardowie. Zachęcamy organizacje, których nie ma w wykazie na stronie Miasta, do przesłania zgłoszenia na adres wraz z potwierdzeniem uprawnień do otrzymania 1,5% podatku od osób fizycznych.