Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 26 220 146,40 zł

Wkład własny: 7 226 605,62 zł

Wartość dofinansowania: 18 993 504,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2023
Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizująca projekt: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin:

 1. Czosnów
 2. Góra Kalwaria
 3. Halinów
 4. Izabelin
 5. Karczew
 6. Kobyłka
 7. Konstancin-Jeziorna
 8. Legionowo
 9. Lesznowola
 10. Marki
 11. Milanówek
 12. Nieporęt
 13. Nowy Dwór Mazowiecki
 14. Otwock
 15. Piastów
 16. Podkowa Leśna
 17. Pruszków
 18. Radzymin
 19. Stare Babice
 20. Sulejówek
 21. Wieliszew
 22. Wołomin
 23. Ząbki
 24. Zielonka
 25. Żyrardów

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Cele tematyczne:

 • Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i usług publicznych na terenie WOF;
 • Uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF;
 • Przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową;
 • Dostarczenie narzędzia e-kontroli w postaci systemu, który usprawni kontrolę opłat miejsc parkingowych;
 • Zwiększenie świadomości instytucji i osób fizycznych na temat stanu jakości powietrza na terenie WOF.

Zakres projektu obejmie 5 obszarów tematycznych:

E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (np. ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).

E-transport – przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych.

E-parkowanie – stworzenie systemu e-kontroli SPPN, który wzmocni służby kontrolne i zoptymalizuje kontrolę, co znacząco wpłynie na podniesienie jej skuteczności, a w konsekwencji poprawi pogarszającą się sytuację parkingową w Warszawie oraz pomoże podnieść jakość powietrza.

E-środowisko – stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w obszarze jakości powietrza.

Miasto Żyrardów uczestniczy w realizacji jednego komponentu pod nazwą E-turystyka.

Linki do pobrania aplikacji we wszystkich wersjach systemowych znajdują się na stronie: https://app-warsawpolis.go2warsaw.pl/