Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, od 5 października, zmieniliśmy zasady pracy Urzędu Miasta Żyrardowa.

Mieszkańcy mogą wejść do budynku UM Żyrardowa z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust oraz nosa, do dyspozycji klientów ratusza pozostał parter budynku, a więc:

– Biuro Obsługi Mieszkańca, w tym kasa urzędu,

– Wydział Działalności Gospodarczej,

– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (wszystkich formalności można dopełnić w BOM lub pokoju nr 10 na parterze).

– Wydział zdrowia i Spraw Społecznych funkcjonuje zgodnie z organizacją pracy Urzędu wprowadzoną 05.10.2020r. Interesanci obsługiwani są w BOM w środy od 12.00. do 18.00. Wizyty w wydziale po uzgodnieniu telefonicznym. W miarę możliwości załatwianie spraw odbywa się droga elektroniczną.

Pozostałe wydziały będą dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni urzędu miasta.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej, a także – na ile jest to możliwe – dopełnienia formalności przez internet (ePUAP). Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu