Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo zmieniliśmy zasady pracy Urzędu Miasta Żyrardowa.

Mieszkańcy mogą wejść do budynku UM Żyrardowa z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązku dezynfekcji rąk i zasłanianiu ust oraz nosa. Do dyspozycji klientów ratusza pozostaje:

– Biuro Obsługi Mieszkańca, w tym kasa urzędu,

–Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, poza wydawaniem aktów zgonu, obsługuje sprawy mieszkańców w BOK lub w pokoju nr 10 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

– Wydział zdrowia i Spraw Społecznych- kontakt  po uzgodnieniu telefonicznym. W miarę możliwości załatwianie spraw odbywa się droga elektroniczną,

–Pozostałe wydziały będą dostępne dla klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z wybranym wydziałem, za pośrednictwem aparatu telefonicznego na portierni urzędu miasta.

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji z nami za pośrednictwem:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 46 858  15 00/ Numery wewnętrzne:

  1. dowody osobiste, meldunki, ewidencja ludności – wybierz 1
  2. urodzenia, małżeństwa, zgony – wybierz 2
  3. podatki i opłaty – wybierz 3
  4. sprawy mieszkaniowe- wybierz 4
  5. zieleń miejska, oświetlenie, – wybierz 6
  6. zarządzanie drogami, komunikacja miejska – wybierz 7
  7. ochrona środowiska, gospodarka odpadami – wybierz 8
  8. nabywanie nieruchomości- wybierz 9

lub poczekaj na rozmowę z pracownikiem.

Przypominamy także o możliwości dokonywania opłat przelewem na konto Urzędu Miasta, a także w placówkach bankowych i pocztowych. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na rachunek Gminy:

63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 – PKO Bank Polski

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI wnosimy na indywidualny numer rachunku, podany w deklaracji: (w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, wpłata za jaki okres).

Formularze wniosków wraz z informacją o procedurach załatwiania poszczególnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.zyrardow.pl/1451,wedlug-alfabetu