Do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zgodnie z decyzją MEN, szkoły podstawowe mają obowiązek w tym czasie zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonują bez zmian. Przy czym istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Komunikaty bieżące

brak komunikatów