Do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zgodnie z decyzją MEN, szkoły podstawowe mają obowiązek w tym czasie zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonują bez zmian. Przy czym istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Komunikaty bieżące

Miejskie Przedszkole nr 6 przechodzi na tryb zdalny

Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie okresowo zawiesza zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym we wszystkich grupach  przedszkolnych i przechodzi na zdalny tryb nauczania na czas oznaczony od  11.11.2020 r. do 22.11.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu dzieci tj. potwierdzony laboratoryjnie wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 u dwóch nauczycieli.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych następuje za zgodą organu prowadzącego i po pozytywnej opinii wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie. Wszystkie podjęte działania są środkami zapobiegawczymi, a sytuacja cały czas jest monitorowana.