Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie
(zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.)

Inwestycja obejmowała rozbudowę ulicy Jana Brzechwy na odcinku od ul. Żeromskiego (droga powiatowa nr 4729W) do ul. Edmunda Orlika. Ulica Brzechwy została także rozbudowana o skrzyżowania z ulicami: Świerkowa, Kubusia Puchatka, Agnieszki Tomaszewskiej (drogi gminne).

W ramach inwestycji wybudowano nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m z betonowej kostki brukowej oraz obustronne chodniki o zmiennej szerokości (1,5 m – 4,35 m) wraz z przejściami dla pieszych, a także zjazdy indywidualne do posesji. Przed pasami dla pieszych zaprojektowano dwa rzędy płytek dotykowych.

W ramach odwodnienia ciągu ulicy Brzechwy wybudowano system kanalizacji deszczowej, do której wody powierzchniowe odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wykonano również kanał technologiczny wraz ze studniami oraz tereny zielone.

Kategoria ruchu ulicy: KR2; długość drogi –  495,28 m; skrzyżowania –  3 szt.

Dofinansowanie (80%): 2 069 923,57 zł

Całkowita wartość zadania: 2 587 404,47 zł