Roman Bielecki jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Płocku o kierunku wychowanie fizyczne oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jako nauczyciel wychowania fizycznego pracował w Szkole Podstawowej Nr 7
w Żyrardowie, a później, przez wiele długich lat, w Zespole Szkół Zawodowych
w Żyrardowie.

Roman Bielecki, jako nauczyciel, ale też jako trener Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Len” Żyrardów oraz KS Żyrardowianka skutecznie poszukiwał utalentowanych  zawodników w piłce siatkowej i gwarantował im dalszy rozwój na poziomie gry w reprezentacji kraju. Jego wychowankami byli m.in. Ryszard Adamiak i Piotr Wasilewski.

Uczniowie Szkoły, uczestniczący w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego prowadzonych przez Romana Bieleckiego, wielokrotnie zdobywali mistrzostwo województwa warszawskiego szkół średnich, a w roku 1969 i 1975 – podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Warszawie – zajęli IV miejsce w ogólnopolskim finale piłki siatkowej szkół średnich.

Swoją pracą, jako nauczyciel i trener, bez wątpienia przyczynił się do wielokrotnego  zdobycia mistrzostwa województwa skierniewickiego szkół średnich przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrardowie.

Roman Bielecki był aktywnym kreatorem życia sportowego w naszym mieście. Współtworzył i trenował Nauczycielski Klub Sportowy „Belferek”, skupiający nauczycieli ze wszystkich szkół w mieście. Drużyna „Belferka” z sukcesem uczestniczyła w eliminacjach Mistrzostw Polski Nauczycieli. Współpracował też
ze środowiskiem lokalnym aktywnie działając w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, gdzie prowadził zajęcia z gimnastyki korektywnej i korekcyjnej dla mieszkańców Żyrardowa.

Za swoja pracę pedagogiczną i dokonania trenerskie otrzymał m.in. następujące wyróżnienia i nagrody:

– Srebrną Honorową Odznakę Polskiego Związku Piłki Siatkowej

– Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania

– Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”