Rewaloryzacja zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 usytuowanego przy Placu Jana Pawła II otrzymała ponad 2,6 mln zł dofinansowania. Wartość zadania wyniosła ponad 4,3 mln zł. W wyniku przeprowadzonych prac obiekt odzyskał dawną świetność, a jego pomieszczenia przystosowane zostały pod względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb.

Inwestycja została zakończona w 2018 r. Projekt dotyczył I etapu rewaloryzacji obejmującego prace w prawym skrzydle obiektu, które z uwagi na zły stan techniczny było częściowo wyłączone z użytkowania. Prace przeprowadzono zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem konserwatora zabytków.

W wyniku przeprowadzonej rewaloryzacji, udostępnione zostały nowe powierzchnie na potrzeby kultury, umożliwiające stworzenie dodatkowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Powstało m.in. cyfrowe archiwum żyrardowskiego pomnika historii – jako instrument promujący jeden z najważniejszych w Polsce zabytków. Cyfrowe archiwum posiada własny portal internetowy. Pozwala to wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym naszego miasta. Sala wielofunkcyjna w budynku Ochronki tworzy kreatywną przestrzeń, w której organizowane są różnorodne wydarzenia. Realizacja projektu stanowi również niezwykłą szansę dla pedagogów na organizację, we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ciekawych zajęć pozaszkolnych, atrakcyjnych w treści i formę przekazu, dotyczących głównie historii i zabytków Żyrardowa.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z dwoma podmiotami, będącymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żyrardowskiego: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie i Młodzieżowym Domem Kultury w Żyrardowie.

Inwestycja dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 324 636,01 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 634 774,34 PLN
Wkład Miasta: 1 689 861, 67 PLN

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 9 wybudowany został w 1875 r., w otoczeniu zieleni, z przeznaczeniem jako ,,Ochronka” dla dzieci pracowników zakładów lniarskich. 10 lat później budynek został rozbudowany. Uczęszczały tu dzieci już od drugiego roku życia. W 20-tu klasach było aż 1200 wychowanków. W 1889 r. ,,Ochronkę” zwiedził Szach Persji Masr – Eddin. Nieprzerwanie od ponad 140 lat budynek pełni swoje pierwotne funkcje.