Projekt pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – etap II jest kontynuacją polityki skierowanej na ograniczanie niskiej emisji na obszarze Miasta. Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i rowerów w Żyrardowie. W ramach realizacji zadania  zaplanowano:

– budowę Parkingu P+R  przy Placu Piłsudskiego w Żyrardowie o następującym zakresie prac:

przygotowawcze pod inwestycję, roboty brukarskie, odwodnienie, dostawa i montaż wiat i stojaków dla rowerów, ogrodzenie z bramami i furtkami. Ponadto na parkingu zostanie zainstalowany system monitoringu oraz wykonane oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami. W wyniku realizacji zadania powstanie parking, położony w pobliżu stacji kolejowej i dworca autobusowego, na którym zlokalizowane będzie 47 miejsc dla samochodów (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz 20 miejsc dla rowerów.

– budowę Parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Żyrardowie o następującym zakresie prac:

przygotowawcze pod inwestycję, roboty brukarskie, odwodnienia (kanalizacja deszczowa), dostawa i montaż wiat i stojaków dla rowerów, ogrodzenie z bramami i furtkami, jezdnia – poszerzenie na potrzeby umożliwienia dostępu do parkingu. Ponadto na parkingu zostanie zainstalowany system monitoringu oraz wykonane oświetlenie uliczne wraz z przyłączeniami. W wyniku realizacji zadania powstanie parking, na którym zlokalizowane będą 122 miejsca dla samochodów (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz 20 miejsc dla rowerów.

Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną. Projekt przyczyni się także do osiągnięcia celów pośrednich, którymi są:
– wzrost ilości miejsc postojowych w centrum Żyrardowa umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu,
– wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów w centrum miasta,
– zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc przesiadkowych typu „Parkuj i Jedź”,
– poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów.

Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na grudzień 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 2 860 980,01 zł
Kwota dofinansowania: 2 546 272,20 zł

logo