W Żyrardowie, w pobliżu dworca PKP powstaną dwa parkingi – w sumie 147 nowych miejsc dla samochodów i 60 dla rowerów. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Grodziskiem Mazowieckim w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt otrzymał najwyższe dofinansowanie, w wysokości 19 208 663,20 zł. Fundusze pochodzą z RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt Miasta Żyrardowa złożony w porozumieniu partnerskim z Gminą Grodzisk Mazowiecki jest jednym z 13 projektów wybranych do realizacji w efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin.

W sumie w ramach tego wspólnego projektu powstanie 491 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 186 miejsc parkingowych dla rowerów. W Żyrardowie parkingi wybudowane zostaną przy ul. Towarowej i pl. Piłsudskiego, a w Grodzisku Mazowieckim przy dworcu WKD przy ul. Piaskowej.

Rozbudowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź” na obszarze aglomeracji warszawskiej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęcić do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Dlatego istotne było zlokalizowanie planowanych parkingów przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, że parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.

W Żyrardowie inwestycja zrealizowana zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Teren obu parkingów utwardzony zostanie kostką betonową i ogrodzony. Zainstalowany zostanie system monitoringu oraz wykonane oświetlenie uliczne. W miejscach wyznaczonych dla rowerów powstaną specjalne wiaty.

Realizacja zadania przyczyni się do realizacji celów: redukcja ruchu samochodów prywatnych i przejęcie ruchu mieszkańców przez transport publiczny, redukcja emisji zanieczyszczeń i natężenia hałasu.

Całkowita wartość projektu 2 281 566,20 PLN (dot. Miasta Żyrardowa)
Wydatki kwalifikowane: 1 881 566,20 PLN
Kwota dofinansowania: 1 505 252,96 PLN