Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II

Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych w 6 gminach WOF: Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejącej ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem oraz budowę i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów dla rowerów, punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek, progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów. W wyniku realizacji projektu dojdzie do przebudowy 1,89 dróg rowerowych, wybudowania 9,99 km nowych dróg.

W ramach zadania w Żyrardowie prowadzone były prace na odcinkach: Żp1 – na terenie po byłym rowie 51 (na odcinku od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei 51), Żp2 – wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. Rolną, Żp3 – w ciągu ul. Spacerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mireckiego do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Żp4 – w ul. Ziołowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rolną do granic gminy, Żp5 – budowa ścieżki rowerowej w ul. M. Nietrzebki, Żt2 w ciągu ul. Mireckiego od skrzyżowania z terenem po byłym rowie 51 do skrzyżowania z ul. Procnera, Żt6 – wykonanie nasadzeń wzdłuż ścieżki na terenie po byłym rowie 51.

Projekt przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń powietrza. Zapewnia bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w poszczególnych gminach oraz w całym obszarze WOF. Wpływa na poprawę płynności przejazdu.

Całkowita wartość projektu: 15 628 854,27 PLN
Wydatki kwalifikowane: 15 624 854,27 PLN
Dofinansowanie dla projektu: 13 260 813,81 PLN
w tym z Budżetu Państwa: 760 930,40 PLN

Całkowita wartość projektu dla Miasta Żyrardowa: 7 313 856,14 PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 6 491 829, 87 PLN

w tym z Budżetu Państwa: 640 744,96 PLN