Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. W projekcie powstanie 36 km tras.

Żyrardów
W ramach zadania będą prowadzone na prace na odcinkach: 1. odcinek ul. Bohaterów Warszawy (Ż1) 2. odcinek Al. Wyzwolenia (Ż2) 3. odcinek ul. Towarowa (Ż3) 4. odcinek ul. POW (Ż4) 5. odcinek ul. Radziwiłłowska (Ż5) 6. odcinek ul. Wyspiańskiego (Ż6) 7. Odcinek ul. Skrowaczewskiego (Ż7) 8. odcinek ul. Żeromskiego (Ż8) 9. odcinek ul. Okulickiego (Ż9). Na terenie Miasta Żyrardów powstanie: ok. 8,1 km tras rowerowych.

Działania inwestycyjne realizują cele:
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza,
Zmniejszenie hałasu,
Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem i pośrednio WOF,
Dywersyfikacja sposobów transportu,
Zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej województwa,
Poprawa bezpieczeństwa.

Realizacja planowanych odcinków wpłynie na zwiększenie spójności oraz ciągłości tras rowerowych, podnosząc znacznie poziom przepustowości sieci rowerowej wykorzystywanej w celach transportowych. Projekt będzie oddziaływał również na zwiększenie przepustowości dróg samochodowych i zmniejszenie korków w obrębie skrzyżowań.

Całkowita wartość projektu (Miasto Żyrardów): 8 251 094,89 PLN
Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 6 600 875,91 PLN

Wkład Miasta: 1 650 218,98 PLN