Przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych, pochodzące z gospodarstw domowych:

 • papier/ makulatura – gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka;
 • metale/ złom metalowy – puszki, kapsle, drobny złom metalowy;
 • tworzywa sztuczne – plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, styropian;
 • szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram);
 • opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach;
 • odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież, tekstylia, oleje jadalne i tłuszcze);
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne i inne, rozpuszczalniki, aerozole, detergenty przyjmowane w oryginalnych i nieprzeciekających opakowaniach z dokładnym opisem co znajduje się w środku;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.);
 • opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wózki dziecięce, rowery);
 • odpady zielone – trawa, liście, pocięte gałęzie (bez karp i korzeni);
 • zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (umywalki, sedesy, wanny, gruz ceglany i betonowy, styropian z cementem i klejem, resztki pianki montażowej, tapeta, tynk, posadzka, płyta karton gips i inne odpady budowlane zmieszane pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo – budowlanych).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-u, w tym także zasady dostarczania do niego odpadów, znaleźć można na stronie internetowej PGK Żyrardów https://www.pgk.zyrardow.pl/260,pszok

Regulamin PSZOK na 2021 rok

Upoważnienie – załącznik do Regulaminu PSZOK

PGK Żyrardów świadczy również na rzecz mieszkańców usługi transportowe w zakresie przewozu gabarytów do PSZOK-u. Cennik usług wraz z formularzem zlecenia zamieszczony jest w zakładce Strefa Klienta/PSZOK/Zarządzenia na stronie internetowej spółki: www.pgk.zyrardow.pl