„Przebudowa ulicy Ziołowej w Żyrardowie” – realizowana zgodnie z umową nr ZP.271.62.1.2019 z dnia 7 listopada 2019 r oraz Aneksem nr 1 z dnia 23.03.2020r., oraz Aneks nr 2 z dnia 24.04.2020r.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku wykonano przebudowę ulicy Ziołowej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej.

Dnia 3 czerwca 2020 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa przystąpił do kolejnego już odbioru nowo budowanych dróg w Naszym Mieście, przebudowywanej ulicy Ziołowej.

Zrealizowana inwestycja drogowa poprawiła bezpieczeństwo oraz wygodę wszystkim użytkownikom drogi jak również dojeżdżającym do Zalewu Żyrardowskiego.

Przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy oraz wykonanie odwodnienia ulicy, przepustów pod zjazdami wraz z ich umocnieniem, a także stabilizacja mechaniczna wzmacniająca nawierzchnię poboczy była głównym zakresem przedsięwzięcia. Ponadto w związku z poprawą infrastruktury Wykonawca wprowadził stałą organizację ruchu pionową i poziomą oraz wykonał progi zwalniające typu poduszka berlińska.

Etapy realizowanej inwestycji:

  • przebudowa nawierzchni jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów i poboczy;
  • wykonanie elementów odwodnienia ulicy za pomocą rowów wraz z drenażem liniowym pod chodnikiem;
  • wykonanie progów zwalniających typu poduszka berlińska;
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu pionowej i poziomej;
  • obsługa geodezyjna inwestycji.

Zakres zadań wymieniony powyżej to koszt 1 046 719,69 zł.
Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych wyniosła 691 805,00zł.

flaga i godło na www