(zadanie realizowane z dofinansowaniem z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.).
Okres realizacji: czerwiec 2023-listopad 2023

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Brzechwy w Żyrardowie na odcinku od zrealizowanego w 2022 r. przez wnioskodawcę fragmentu ulicy Brzechwy do ulicy Wypoczynkowej.

W ramach inwestycji wybudowano nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m z betonowej kostki brukowej oraz obustronne chodniki o zmiennej szerokości (1,5 m – 4,35 m) wraz z przejściami przez jezdnię, a także zjazdy indywidualne. Przed pasami dla pieszych zaprojektowano dwa rzędy płytek dotykowych. Ponadto wprowadzono stałą organizację ruchu.

W ramach odwodnienia ciągu ulicy Brzechwy wybudowano system kanalizacji deszczowej, do której wody powierzchniowe odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wykonano również kanał technologiczny wraz ze studniami.

Kategoria ruchu ulicy KR2

Długość drogi do przebudowy – 144,65 m

Dofinansowanie (80%): 810 166,58 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania: 1 012 708,23 zł