W ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Miasto Żyrardów pozyskało dofinansowanie na projekt pn. Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie w kwocie 861 185 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych przy łącznej wartości przedsięwzięcia stanowiącej 1 678 992,26 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie, która umożliwi rozszerzenie oferty handlowej bezpośrednio od rolników, poprawi funkcjonowanie targowiska oraz ułatwi sprzedaż i zakup produktów. Przebudowa targowiska przyczyni się do poszerzenia oferty handlowej okolicznych rolników oraz poszerzy gamę produktów regionalnych. Ponadto przebudowa stworzy nową jakość miejsc sprzedażowych poprzez zadaszenie terenu targowiska, co poprawi komfort pracy rolników sprzedających towary, jak i ich klientów. Realizacja operacji przebudowy targowiska wpisuje się w cele określone w PROW na lata 2014-2020 poprzez podniesienie konkurencyjności zarówno grup producentów rolnych, jak i rolników indywidualnych.