Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Program „Cyfrowa Gmina”
Grant pochodzący z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dotacja dla naszego miasta to kwota 849 432,95 zł złotych (tj. maksymalna możliwa do pozyskania kwota – 100% dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Umowa o powierzenie grantu została podpisana 09.05.2022 r. i planowana jest do zrealizowania do 30.09.2023 r.

Z pozyskanych środków w Urzędzie Miasta zostanie wykonana m.in. wymiana serwera, zakupione szkolenia w celu podniesienia kompetencji cyfrowych, a także zostaną zakupione laptopy oraz przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także  jednostki podległe to jest: Centrum Usług Społecznych, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

Centrum Usług Społecznych otrzyma m.in. nowy serwer, laptopy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna.

Dla biblioteki zakupionych zostanie pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptop.

Liceum w ramach projektu wyposażone zostanie w nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, laptopy, monitory interaktywne, tablety, wizualizery, kamery internetowe, słuchawki przewodowe z mikrofonem.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” możliwe jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.