W latach 2019 – 2021 Miasto otrzymało 13 012 097,58 zł na zagospodarowanie terenów zieleni publicznej o łącznej powierzchni aż 22,43 ha.

Pojawiły się nowe nasadzenia oraz tzw. mała architektura, a istniejąca zieleń poddana została pracom pielęgnacyjnym.

Tereny zieleni zagospodarowane w ramach projektu:
– plac osiedlowy przy ul. Wittenberga wraz z pasem zieleni u zbiegu ulic Wittenberga i ul. Sikorskiego,
– Stary Park przy ul. Żeromskiego,
– skwer przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Limanowskiego,
– park wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny oraz ul. Wyspiańskiego,
– park przy stawie św. Jana przy ul. Reymonta wraz z zieleńcem wzdłuż ul. św. Jana przy torach kolejowych,
– Ogródek Jordanowski przy ul. Sikorskiego,
– pasy zieleni przyulicznej: w ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 1-go Maja, ul. Reymonta na odcinku od ul. Bema do ul. Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul. Gdańskiej do torów kolejowych oraz ul. Mickiewicza na odcinku od torów do ul. Jaktorowskiej,
– skwer przy Placu Jana Pawła II,
– pasy zieleni przy ulicy Kościuszki,
– dwa skwery po obu stronach ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja,
– teren zieleni przy Placu Piłsudskiego i wzdłuż Al. Partyzantów.
– pasy zieleni przy ulicach Limanowskiego (od ul. 1 Maja do ul. Kasztanowej), Jedności Robotniczej, Nietrzebki, Mickiewicza (od ul. Jaktorowskiej) i Jaktorowskiej,
– eko-park przy ul. Skrowaczewskiego/Nietrzebki. Na tym terenie, oprócz nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej zieleni przewidziano budowę budynku sanitarnego z częścią gospodarczo-magazynową, dwóch boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznej, ponadto pojawiły się stoły do ping ponga, piłkarzyki, szachy naziemne, plac zabaw, linarium, pole do minigolfa, miejsce na ognisko, wiaty grillowe, kule wiklinowe, kosze, ławki, stojaki na rowery. Wykonano tu także przebudowę istniejącej górki wraz z jej zagospodarowaniem (zjeżdżalnia falista, przejścia rurowe, ścianka wspinaczkowa, taras widokowy).

Cel główny projektu: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Żyrardowie, przez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Istnieje możliwość zgłaszania nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: .

Całkowita wartość projektu (Miasto Żyrardów): 19 376 273,34 PLN
Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 13 012 097,58 PLN