Miasto Żyrardów otrzymało grant z Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” realizowanego z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 135 960 zł.

W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych w 1 z 7 modułów szkoleniowych:

  1. „Rodzic w Internecie”;
  2. „Mój biznes w sieci”;
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”;
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
  6. „Rolnik w sieci”;
  7. „Kultura w sieci”.

W projekcie  zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby, w tym osoby 65 + zgodnie z zapisami konkursu będą stanowiły ok. 45 % wszystkich uczestników.