Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) obejmuje popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia oraz narzędzia elektryczne i elektroniczne, działające na prąd lub baterie.

Elektrośmieci należy zbierać selektywnie i nie można ich łączyć z innymi odpadami. Zasady zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określone są w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).

Zużyty (kompletny) sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkaniec Żyrardowa może oddać do:

 • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Czystej 5, czynnego: wtorki, czwartki, soboty w godz. 8.00 – 16.00, środy i piątki godz. 10.00 – 18.00.
 • Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o wymiarach nie przekraczających 50 cm x 50 cm można wrzucać do czerwonych pojemników ustawionych na terenie Żyrardowa (lokalizacja pojemników).
 • Dodatkowo, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  – dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży,
  – dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu.
  Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:
  – zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
  – zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny.
  Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego. Warunkiem zwrotu zużytego sprzętu jest przygotowanie go, czyli odłączenie od wszelkich instalacji, opróżnienie (np. wylanie wody z pralki bądź rozmrożenie lodówki).