Miejski Zespół Urbanistyczny

Dyrektor Małgorzata Walczak

Zadania

Planowanie i gospodarka przestrzenna miasta: studia uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, plany miejscowe, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przy braku planu).

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Kontakt

tel. (0 46) 855 24 71, 855 21 39
ul. Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów