Krzysztof Ciołkiewicz ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Przez większość zawodowego życia związany był z Żyrardowem. Piastował m.in. funkcję dyrektora, a po przekształceniu zakładu w spółkę Skarbu Państwa, funkcję prezesa Żyrardowskich Zakładów Tkanin Technicznych. W latach 1993-1995 był prezesem spółki Zakłady Lniarskie „Żyrardów” S.A, utworzonej na tzw. części produkcyjnej, postawionych w stan likwidacji Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego im. Rewolucji 1905 r.

W wyborach samorządowych w 1998 r. uzyskał mandat radnego Rady Miasta Żyrardowa. W tym samym roku objął również urząd Prezydenta Miasta Żyrardowa z ramienia koalicji AWS,UW i SLD. W 2002 r., w pierwszych bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, żyrardowianie przedłużyli jego prezydenturę o kolejną, czteroletnią kadencję.

W styczniu 2007 r. związał się z samorządem sąsiedniego Sochaczewa obejmując funkcję zastępcy burmistrza.

W wyborach samorządowych w 2010 r. został radnym Rady Powiatu Żyrardowskiego. Powierzono mu też funkcję Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego, którą pełnił do 2014 r.

Okres prezydentury Krzysztofa Ciołkiewicza przypadł na trudne czasy, kiedy po upadku największych zakładów przemysłowych i największych pracodawców, trzeba było na nowo wytyczać cele rozwojowe miasta i na nowo definiować jego przyszłość. Na szczęście był to też czas, kiedy do Żyrardowa zaczęły płynąć szerokim strumieniem eurofundusze. Wielka w tym zasługa prezydenta Krzysztofa Ciołkiewicza i zespołu ludzi, których wokół siebie wówczas zgromadził. To wtedy po raz pierwszy pojawiło się hasło „rewitalizacja”, które do dziś wyznacza główne kierunki rozwoju i wielu działań inwestycyjnych miasta.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, w 2005 r. Krzysztof Ciołkiewicz został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.