Urząd Miasta Żyrardowa nr tel. 46 / 858 15 00

 • Biuro Obsługi Klienta
 
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
wew. 531

– Biuro Podawcze

wew. 594/596  
 • Miejski Konserwator Zabytków
wew. 501

– Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Odpisy aktów USC

wew. 509
 
 • Wydział Działalności Gospodarczej
wew. 557

– Wydział Podatków i Opłat –  przyjmowanie opłat

wew. 507
 
 • Urząd Stanu Cywilnego
wew. 526

– Kasa (czynna  do godz. 15.30, w środy do 17.30)

wew. 531
 
 • Wydział Dróg i Transportu Miejskiego
wew. 543
 • Biuro Prawne
wew. 552/528  
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
wew. 550
 • Biuro Rady Miasta
wew. 513  
 • Schronisko dla Zwierząt
wew. 522
 • Wydział Organizacyjny
wew. 562  
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
wew. 505
 • Wydział Informatyki i Technologii
wew. 574  
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
wew. 580
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wew. 516/ 46 8553477
 
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wew. 549
 • Wydział Inwestycji
wew. 567  
 • Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
wew. 547
 • Jednostka Realizująca Projekt
wew. 506  
 • Wydział Zamówień Publicznych
wew. 560
 • Wydział Rewitalizacji i Rozwoju
wew. 502  
 • Wydział Kultury i Promocji Miasta
wew. 521
 • Wydział Podatków i Opłat
wew. 583  
 • Wydział Edukacji
wew. 569
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
wew. 566