AQUA Żyrardów

 • Hale sportowe i sale rekreacyjne czynne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • Organizacja imprez sportowych, meczy odbywa się bez udziału publiczności,
 • Pływalnia dostępna wyłącznie dla uczestników zajęć nauki pływania oraz sekcji pływackich, zgodnie z wytycznymi https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow Brak możliwości korzystania z pływalni przez  osoby indywidualne,
 • Skate- Park – wyłączony z użytkowania
 • Zalew Żyrardowski funkcjonuje bez zmian z wyłączeniem z użytku urządzeń rekreacyjnych.

Biuro spółki funkcjonuje bez zmian. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 46 854-16-46 lub korzystania ze strony internetowej www.aqua.zyrardow.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

 • Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 46 855 40 41 lub 46 855 40 42.
 • Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.

Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 46 855 31 51

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:

 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • Obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • Na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba

Wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5. Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: 

Zasady korzystania z PSZOK

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mogą przebywać jednocześnie tylko 2 samochody i 2 osoby oraz pracownik PGK „Żyrardów”.

Warunkiem oddania odpadów są:

 • założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy
 • samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK
 • utrzymywanie zalecanego dystansu, co najmniej 2 m, od osób znajdujących się na terenie punktu
 • okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego
 • stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK

Więcej informacji: https://www.pgk.zyrardow.pl/260,pszok

PGM Żyrardów

Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. 1 Maja 58 oraz biuro Spółki przy ul. Armii Krajowej 5 pozostają zamknięte dla interesantów do odwołania. Korespondencję należy pozostawiać w skrzynce znajdującej się na drzwiach biura. W spawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny. Numery telefonów, w tym także te, pod które należy zgłaszać awarie, znajdują się na stronie internetowej spółki www.pgm.zyrardow.pl

Centrum Kultury w Żyrardowie

 • Kino Len – nieczynne.
 • Zajęcie grupowe zawieszone.
 • Zajęcia indywidualne są kontynuowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, o ile ich uczestnicy przygotowują się do udziału w konkursach, przeglądach itp.
 • Miejsca hotelowe w Resursie dostępne wyłącznie dla osób w podróży służbowej.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie

W związku z decyzją o zamknięciu dla odbiorców instytucji kultury (w tym bibliotek), Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie zawiesza obsługę czytelników do 27 listopada br.

Terminy zwrotu zbiorów przypadające na okres 9-27 listopada zostają automatycznie przesunięte na dzień 4 grudnia br.

W każdej placówce, w godz. 8:00 – 12:00, działa telefon informacyjny:
Centrala, ul. Mostowa 1, tel. 46 855 40 67
Fabryczna, ul. 1 Maja 52, tel. 46 855 35 63
Filia nr 2, ul. Wittenberga 3, tel. 46 855 12 13
Filia nr 3, ul. Moniuszki 13, tel. 46 855 48 09
Filia nr 6, ul. Kilińskiego 9, tel. 46 855 40 37