Jan Skrowaczewski – Żołnierz Armii Krajowej, ps. Klamanio.

W czasie II wojny światowej działał w 13. Plutonie likwidacyjno-dywersyjnym Ośrodka „Żaba”. Miejscem jego konspiracyjnej działalności był Żyrardów i okolice.

Jan Skrowaczewski był jednym z najskuteczniejszych i najodważniejszych żołnierzy
AK w Żyrardowie. Dowództwo wyznaczało go do najtrudniejszych i najbardziej  niebezpiecznych akcji. Wykonywał wyroki kary śmierci wydawane przez polskie sądy konspiracyjne na volksdeutschów, policjantów i konfidentów gestapo prześladujących Polaków.

20 maja 1943 roku wykonał wyrok wydany na volksdeutscha Gustava Funka, tłumacza niemieckiej żandarmerii w Żyrardowie, znanego z niebywałego okrucieństwa wobec przesłuchiwanych Polaków.

Jesienią 1944 roku, w czasie Akcji „Burza”, po rozwiązaniu koncentracji żyrardowskich oddziałów AK, Jan Skrowaczewski walczył w oddziale „leśnym” kpt. Kazimierza Blajera Konisia. Po wojnie był zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a także wielokrotnie przez nich szykanowany i represjonowany.

Zawodowo związany był z Żyrardowskimi Zakładami Przemysłu Lniarskiego, gdzie pracował, jako kierowca. Działał społecznie, m.in. w klubie „Żyrardowianka”, jako trener boksu.

Za działalność konspiracyjną Jan Skrowaczewski został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V Klasy i Krzyżem Walecznych.

W dniu 20 sierpnia 1970 roku zginął tragicznie, w niewyjaśnionych okolicznościach. Spoczywa na żyrardowskim cmentarzu.