Edward Dębiński, ps. „Sęp” – urodzony 11 kwietnia 1925 r. W 1939 r. ukończył szkołę powszechną im. Stanisława Staszica w Żyrardowie. We wrześniu tego samego roku rozpoczął walkę z okupantem. Był współorganizatorem jednej z pierwszych niepodległościowych organizacji konspiracyjnych w Żyrardowie – utworzonej 17 września 1939 r. młodzieżowej organizacji „Mściciel”. W styczniu 1945 r. awansował na stopień podporucznika i otrzymał rozkaz pozostania w konspiracji.

Edward Dębiński był niezwykle czynnym działaczem społecznym, zainicjował m.in. nazwanie wielu ulic w Żyrardowie nazwiskami bohaterskich żołnierzy AK czy budowę pomnika Armii Krajowej. Środowisko ŚZŻAK „Żaba”, któremu przewodniczył, wnioskowało do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do Rejestru Zabytków Willi „Wanda”, tj. siedziby hitlerowskiej policji ochronnej „Schupo”, będącej w latach okupacji miejscem kaźni mieszkańców Żyrardowa.
Wniosek o nadanie Edwardowi Dębińskiemu tytułu Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa złożyła grupa kombatantów i osób związanych ze środowiskiem ŚZŻAK „Żaba”.