Celem głównym projektu E-usługi dla szkół w ramach ZIT (RPMA.02.01.02-14-i479/21) jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami Strategii ZIT Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego, a zaplanowane działania i cele projektu wprost wynikają z celów i założonych działań Strategii ZIT.

Przedmiotowy projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z obszaru 9 gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare

Babice i Żyrardów), które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu to 9 742 251,51zł, w tym kwota dofinansowania z środków zewnętrznych 6 701 322,62 zł. (VAT jest wydatkiem niekwalikowalnym).

Kwota dofinansowania dla Miasta Żyrardowa wynosi 817 026,28 zł

Planowany termin zakończenia projektu to 30 listopada 2023 r.

Projekt pn. „Eusługi dla szkół w ramach ZIT” otrzymał dofinansowanie w ramach Podziałania 2.1.2 E – usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

loga UE