W przypadku zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia ważna jest każda chwila. Zanim nadejdzie fachowa pomoc, często to od pierwszych świadków/ osób postronnych i ich reakcji zależy, czy uda się kogoś uratować czy nie.

Każdy z nas jest poza tym zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. Za jej zaniechanie grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 3; mówi o tym art. 162 kodeksu karnego.

A więc poznaj zasady pierwszej pomocy, bądź przygotowany! Twoja reakcja może okazać się kluczowa. Pamiętaj jednocześnie, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy nie jest jak jazda na rowerze, nie da się jej przyswoić raz na całe życie. Ważne jest, aby regularnie odświeżać już zdobytą wiedzę:

  • zapoznaj się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, postępowania w miejscu wypadku, np. z wykorzystaniem rzetelnych wydawnictw lub serwisów internetowych (przykłady niżej), czy choćby poradnika przygotowanego przez NFZ (Magazyn „Ze zdrowiem” Nr 7.);
  • zapisz się na kurs/ warsztaty/ szkolenie organizowane przez wykwalifikowany personel medyczny, aby pogłębić i ugruntować wiadomości;
  • powtarzaj zasady i ćwicz na fantomach przy okazji pikników, festynów ze stoiskami ratowników.

Przykładowe źródła informacji o pierwszej pomocy:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zawsze-udzielaj-pierwszej-pomocy-zasady

https://www.gov.pl/web/zdrowie/sposob-postepowania-na-miejscu-zdarzenia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/sposob-udzielania-pierwszej-pomocy-w-wybranych-naglych-wypadkach

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/212584,pierwsza-pomoc-podrecznik

https://pck.pl/pierwsza-pomoc/

A co robić jeśli to Ty nagle potrzebujesz pomocy? Zależnie od dolegliwości i stanu możesz:

  • udać się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (jeśli Twój POZ już nie pracuje);

Najbliższe dla Żyrardowa punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPEALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM.ŚW. JANA PAWŁA II W GRODZISKU MAZ.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE

  • skontaktować się z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu (TPK) (tel. 800 137 200);
  • udać się na Izbę Przyjęć (IP) lub Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR);

Najbliższe dla Żyrardowa IP:

CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (szpital w Żyrardowie)

Najbliższe dla Żyrardowa SOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GRODZISKU MAZ.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE

  • zadzwonić pod numer ratunkowy – po pogotowie (tel. 112 lub 999).

Wskazówki, którą formę pomocy wybrać w jakiej sytuacji, znajdziesz na stronie: https://pacjent.gov.pl/na-ratunek