Centrum Usług Wspólnych

Dyrektor Adam Dukaczewski

Zadania

CUW zapewnia wspólną obsługę finansową, księgową, administracyjną i organizacyjną jednostkom organizacyjnym Miasta zaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki obsługiwane to:

Miejski Zespół Urbanistyczny,

Straż Miejska

Szkoły i placówki oświatowe

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 800 do 1600

Kontakt

tel. centrala (0 46) 855 48 40,

dyrektor (0-46) 855-39-56

Adres siedziby ul. Mireckiego 56,

96-300 Żyrardów