Uwaga Mieszkańcy

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn: Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. By mógł być realizowany musimy otrzymać 2 tysiące Waszych odpowiedzi na anonimową ankietę dotyczącą usług społecznych na terenie naszego miasta – tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow.

Jeśli nie osiągniemy tego wyniku realizacja całego projektu jest zagrożona, co oznacza, że Centrum Usług Społecznych na terenie Żyrardowa może nie powstać.

W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zapraszamy do aktywności każdego z Was. Prosimy o wypełnienie ankiety, udostępnienie posta, przesyłanie rodzinie i znajomym informacji. Każde działanie i oddany głos to cegiełka do budowy lepszego systemu usług społecznych na terenie naszego miasta. Twój głos ma znaczenie!

Na odpowiedzi czekamy do 8 kwietnia.

Dlaczego jest to ważne?

Centrum Usług Społecznych będzie to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Żyrardowa w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu. Miasto jako beneficjent projektu chce współtworzyć to miejsce razem z mieszkańcami, dlatego prosi wszystkich o wyrażenie opinii i potrzeb właśnie za pomocą anonimowej ankiety.

W badaniu ankietowym niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców naszego miasta, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych.

Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania: Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie? Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych? Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

 

Jak wziąć udział w ankiecie?

Mieszkańcy Żyrardowa mają dwie możliwości wyrażenia swojej opinii w ankiecie. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście panującej pandemii koronawirusa, przygotowano wersję online ankiety. Dostępna jest pod adresem tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow.

Wersje papierowe ankiety można pobrać w budynku Urzędu Miasta oraz MOPS, również w tych miejscach ustawiona została oznakowana urna, do której należy wrzucać wypełnione ankiety. Opinie mieszkańców będą zbierane do 5 kwietnia br. w formie online oraz do 6 kwietnia w postaci papierowej (należy dostarczyć je do Urzędu Miasta Żyrardowa). Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Twoja opinia jest ważna!

 

Więcej informacji o warsztatach dla mieszkańców i spotkaniach konsultacyjnych znajdziecie Państwo na stronie facebookowej badania:

https://www.facebook.com/events/996088434492616 oraz https://www.zyrardow.pl/centrum-uslug-spolecznych/.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl.

 

Czekamy na Twoją opinię

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza wszystkich mieszkańców Żyrardowa do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie i spotkaniach konsultacyjnych związanych z planem utworzenia Centrum Usług Społecznych na terenie Żyrardowa. Na Wasze opinie czekamy do 28 marca.

Centrum Usług Społecznych będzie to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Żyrardowa w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu. Miasto jako beneficjent projektu chce współtworzyć to miejsce razem z mieszkańcami, dlatego prosi wszystkich o wyrażenie opinii i potrzeb właśnie za pomocą anonimowej ankiety i spotkań konsultacyjnych.

W niedługim czasie, w ramach projektu finansowanego ze środków UE oraz miasta, powstanie nowa jednostka pod nazwą Centrum Usług Społecznych, za pomocą której chcemy zwiększyć dostęp do usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej. Dlatego, tak ważne są opinie mieszkańców Żyrardowa. To na ich podstawie będą planowane nowe działania CUS. Zapraszam wszystkich do współtworzenia tego miejsca poprzez wyrażenie swojej opinii w ankieciepowiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Beneficjentem projektu jest Miasto Żyrardów, które zleciło jego realizację Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrardowie. To właśnie ta jednostka przeprowadza diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Celem takiego badania jest określenie kierunków działań związanych z funkcjonowaniem nowej jednostki – Centrum Usług Społecznych.

W badaniu ankietowym niezwykle ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców naszego miasta, w szczególności tych osób, które korzystają lub będą potencjalnie korzystać z usług społecznych. Udział mieszkańców pomoże odpowiedzieć na pytania: Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie? Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców, ich oczekiwania, nadzieje i obawy związane ze zmianami w systemie usług społecznych? Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jakie rozwiązania należy wprowadzić? Jakie pomysły mieszkańców na działania można będzie zrealizować w ramach zmian w systemie usług społecznych?

Jak wziąć udział w ankiecie?

Mieszkańcy Żyrardowa mają dwie możliwości wyrażenia swojej opinii w ankiecie. Tradycyjnie na papierowym formularzu lub przez Internet poprzez wypełnienie ankiety online. Papierowe ankiety będzie można pobrać w budynku Urzędu Miasta oraz MOPS, również w tych miejscach będzie ustawiona oznakowana urna, do której należy wrzucać wypełnione ankiety. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście panującej pandemii koronawirusa, przygotowano wersję online ankiety. Dostępna jest pod adresem tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardowOpinie mieszkańców będą zbierane do 28 marca br. w formie online oraz do 29 marca w postaci papierowej (należy dostarczyć je do UM). Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Twoja opinia jest ważna!

Badanie realizowane jest w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza mieszkańców Żyrardowa do wzięcia udziału w ankiecie i spotkaniach konsultacyjnych związanych z planem utworzenia Centrum Usług Społecznych na terenie Żyrardowa.

Będzie to innowacyjna instytucja służąca wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Żyrardowa w zakresie wspierania rodziny, promocji zdrowia, pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, kultury, ekologii oraz przeciwdziałania bezrobociu. Miasto chce współtworzyć to miejsce razem z obywatelami, dlatego prosi wszystkich o wyrażenie opinii i potrzeb właśnie za pomocą ankiety i spotkań konsultacyjnych.

Ankieta będzie dostępna do 28 III 2021 r. w Internecie pod adresem  tinyurl.com/UslugiSpoleczneZyrardow. Wydrukowane formularze będą dostępne w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wypełnione egzemplarze papierowe należy dostarczyć do 29 III 2021 r. do Urzędu Miasta Żyrardowa. Więcej informacji o warsztatach dla mieszkańców i spotkaniach konsultacyjnych pojawi się w najbliższym czasie.

Z góry serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.


Miasto Żyrardów realizuje projekt pn: Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu centrum usług społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji projektu – od 01.01.2020 r.  do 31.05.2023 r. 

Wartość projektu – 3 125 000 PLN 

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl.

Logo Fundusze Europejskie