Od kilku lat Urząd Miasta zgodnie z wymogami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” podejmuje działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku Rada Miasta uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2008-2032. Każdego roku ratusz ogłasza dla mieszkańców Miasta Żyrardowa nabór wniosków dotyczących udziału w programie usuwania azbestu, następnie występuje ze zbiorczym wnioskiem
o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Warszawie. Oferowana pomoc finansowa obejmuje zadania polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji azbestu zrealizowane przez wykonawcę wyłonionego przez Urząd Miasta Żyrardowa.

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Żyrardowa pod numerem telefonu 46 858 15 46.

Dokumenty dotyczące programu oraz potrzebne do udziału w programie dostępne poniżej:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektow zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2008-2032

Wniosek o usunięcie azbestu

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych

logo WFOŚiGW