Artur Krajewski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa Uchwałą XXX/213/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 września 2016 r.

Rok 2016 to dla artysty rok jubileuszowy: 25-lecie pracy artystycznej.

Artur Krajewski urodził się 24 lipca 1971 roku w Żyrardowie. Jest malarzem, rysownikiem, artystą multimedialnym. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (wyróżnienie malarskie w pracowni prof. Adama Styki). Autor ponad 100 malarskich wystaw indywidualnych w najlepszych galeriach miejskich w kraju (m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Pałacu Sztuki w Krakowie), ok. 100 akcji artystycznych, happeningów, koncertów i przedstawień. Najważniejsze cykle malarskie to: „Kreator”, „Conceptus est Homo”, „Kobieta”, „Krzyk”, „Ciało”, „Program AntyWirusowy”, „Moja Rodzina”, „Kultura, Dzieło, Sztuka”.

Twórca happeningów, akcji artystycznych i festiwali, takich jak:

  • Integralia (2001-2004) wydarzenia integrującego środowiska uczelni artystycznych w Polsce, pomysłodawca pierwszej w Polsce tego typu wspólnej gazety 3 warszawskich uczelni artystycznych Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Akademii Teatralnej;
  • Ogrodu Sztuk – Salon Szkolnictwa Artystycznego (2000-2010), w trakcie którego przyznawano nagrodę Złotego artOgrodnika;
  • Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd w Żyrardowie (od 2009r.) przyznającego statuetki i medale: Złotego artKciuka, Złotej żyRybki, Złotej żyRafki, artSkryptu, medalu artMecenata;
  • Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble (od 2011r.) – Konkursu artNoble – ogólnopolskiego interdyscyplinarnego konkursu dla najlepszego dyplomu z uczelni artystycznych;
  • Akcji happeningowo-społecznej Koniec Świata. Koniec Sztuki, w której udział wzięło ponad 100 znanych i rozpoznawalnych osobistości ze świata kultury i sztuki, m.in. z Polski, Niemiec, Izraela, USA, Kanady (od 2012r.)

Autor dwóch tomików poezji „Wiersze”, „Z pamiętnika pustego telefonu”; dwóch zbiorów opowiadań „Conceptus est Homo”, „Anatomia Uczuć”; i eseju filozoficznego „Kreator”; oraz prozy malarskiej „Moja Rodzina” ujętych w projekcie tzw. „książki autorskiej”. Nagrał również cztery płyty z muzyką i tekstami autorskimi pt.: „Vernisaash”, „Ja Głupota”, „Ekran”, „Krzyk”.

Twórca parateatralnych przedstawień nazwanych Malarskimi Teatrami Mody. Za jeden z nich pt. „Kobieta” dostał stypendium Ministra Kultury w 2005 roku.

Twórca i wieloletni prowadzący Galerię Perspektywy (od 1997r.) – promującą młode talenty – w miesięczniku edukacyjnym Perspektywy.

Juror w dziedzinie plastyki w konkursie Doliny Kreatywnej – pt. Czego szuka Młoda Sztuka? – pod patronatem TVP2, w edycjach: 2008, 2009 i 2010.

Wyróżniony za szczególne zasługi dla promocji Miasta Żyrardowa przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Krzysztofa Ciołkiewicza w 2001 roku. Laureat Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne dokonania artystyczne na terenie Mazowsza (2009r.), laureat Złotego Wrzeciona za wybitny wkład artystyczny w małe ojczyzny – region Powiat Żyrardowski przyznawanego przez Powiat Żyrardowski (2009r.), laureat nagrody im. T. Kaisa przyznanej przez tygodnik Życie Żyrardowa – za wybitne działania na rzecz Miasta Żyrardowa (2011r.), laureat nagrody Rektora za zaangażowanie w pracę oraz wkład w rozwój Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012r.), laureat medalu Pro Masovia (2013r.), nagroda dla organizatorów Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd w Żyrardowie przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku.

Artur Krajewski jest jedną z najważniejszych osobistości związanych z Miastem Żyrardowem. Wywarł ogromny wpływ na charakter tego miasta i postrzeganie go na zewnątrz. Uruchomił  potencjał społeczny, skupiając wokół siebie młodych ludzi, którzy zaangażowali się w realizowane przez niego przedsięwzięcia. Obecnie grupa ta liczy 350 osób, które pochodzą z najróżniejszych środowisk. Jest charyzmatyczną osobowością, interdyscyplinarnym artystą, wieloletnim pedagogiem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego bardzo bogaty życiorys i dokonania mogą służyć za pozytywny przykład dla wielu grup twórczych i organizacji zajmujących się animacją kultury. Jego działania wykraczają poza lokalne działania animacyjne, mają zasięg ogólnopolski, a także europejski, wywierając wpływ na dziedzictwo  narodowe.

Jedno z najważniejszych dzieł życia profesora Artura Krajewskiego, którego fundamentem jest edukacja artystyczna i idea kształtowania zjawisk kulturowych, to Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble, którego osią jest ogólnopolski konkurs artNoble dla najlepszego dyplomu z publicznych uczelni artystycznych w dwóch kategoriach: Plastyka i Muzyka. Konkurs ten promuje i wspiera najzdolniejszych absolwentów uczelni artystycznych, którzy są na początku swojej kariery zawodowej, a w niedalekiej przyszłości będą wizytówkami naszego kraju na świecie. Jury Konkursu to 60 osobistości świata nauki, kultury i sztuki, które pracują pro publico bono, wpierając konkurs. Artur Krajewski, pomimo obiektywnych trudności, niezłomnie walczy o dobre idee, o młodych ludzi, początkujących artystów – ma świadomość wagi tego wsparcia i nie ustaje w swoich dążeniach do ulepszania rzeczywistości.

Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble wyrósł z Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd, który od 2008 roku realizowany jest siłą charakteru i pasji Artura Krajewskiego. Festiwal przyznaje prestiżowe nagrody, takie jak: Złoty artKciuk – dla wybitnej osobowości życia publicznego, która organizuje duże wydarzenia ogólnopolskie, o znaczeniu społeczno-kulturowym; Złota ŻyRybka dla osobowości lokalnej, która działa globalnie, ale wywodzi się z powiatu żyrardowskiego; Złota ŻyRafka – to nagroda Dzieci i Młodzieży dla osobowości, która swoim talentem i charakterem podbija młodzieńcze serca; artSkrypt – dla wybitnych scenarzystów, których słowa, pełne emocji i pasji, przekuwane są na ruchome obrazy; artMecenat – dla osobistości, która swoją postawą wspiera kulturę i sztukę, promując dokonania artystów i ludzi kultury.

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk podzielony jest na tzw. strefy – Miasto Wystaw, Miasto Spotkań, Miasto Dzieci i Młodzieży, Miasto Ekonomii i Samorządności, Miasto Filmu oraz Miasto Piękna i artMody. Każda edycja Festiwalu to 8 tys. m2 wystaw w pofabrycznych zabytkowych halach – a każda z tych wystaw mogłaby stanowić Centrum Sztuki i Działań Twórczych, odwiedzane co roku przez tysiące osób.

Artur Krajewski w swoich działaniach wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i poświęca swój czas, by z wielką determinacją animować życie kulturalne naszego miasta i uczynić z niego w przyszłości ogólnopolski ośrodek kultury. Artur Krajewski założył także szkołę – Wizytującą Akademię Sztuk, która bezpłatnie uczy i szkoli, głównie praktycznie – młodzież wolontariacką i młodzież z obszarów wiejskich w sferze edukacji artystycznej (wyławia także młode talenty i prowadzi doradztwo zawodowe). Akademia rozwija się dynamicznie, przyznaje stypendia wolontariuszom, ma także już swoich studentów. Artur Krajewski regularnie, od 2008 roku spotyka się z młodzieżą w szkołach, nie tylko na terenie Żyrardowa,
ale i w kraju, wykonując „pracę u podstaw”, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i wiedzą. Oprócz zaangażowania w sprawy rodzinnego Miasta, jeździ po całej Polsce i pomaga również przy innych ogólnopolskich festiwalach. Krzewi także ideę artTurystyki – czyli artystycznej współpracy pomiędzy samorządami, miastami, która przyczynia się do wymiany myśli i doświadczeń w regionie.

Artur Krajewski zaangażowany był także w ostatnich latach w ważne działania na rzecz Miasta Żyrardowa takie, jak: budowy pomników Jana Pawła II i Filipa de Girarda oraz rewaloryzację zabytkowego budynku Resursy.