Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki:

  1. Apteka ZIKO Galeria Dekada ul. 1 Maja 40,
  2. Apteka ESKULAP ul. F. de Girarda 17,
  3. Apteczka Zdrowia ul. Mireckiego 66 lok. 10,
  4. Apteka przy Dworcu ul. POW 2d,
  5. Apteka Viola ul. POW 20-24,
  6. Apteka Centralna Al. Partyzantów 15,
  7. Apteka ul. 1 Maja 50.