Każdego roku niemal 75 tys. osób w Polsce doświadcza udaru mózgu, a 80 tys. – zawału serca. Z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera u nas prawie dwukrotnie więcej ludzi niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: hipercholesterolemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi.

Hipercholesterolemia, czyli zbyt wysoki poziom cholesterolu całkowitego i LDL oraz trójglicerydów we krwi jest główną przyczyną zawałów i udarów. Zaburzenie to dotyczy nawet 21 milionów osób w Polsce – ponad 60% populacji dorosłej, a w wieku powyżej 65 r.ż. nawet 70% osób. Koniecznie sprawdź, czy i Ty nie należysz do tej grupy – przy najbliższej okazji porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym.

Wszystkie przychodnie POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) realizują program profilaktyki chorób układu krążenia. Program adresowany jest do osób które:

  • mają od 35 do 65 lat,
  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat,
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania. Dokonując niewielkich zmian w stylu życia, 80 proc. przedwczesnych zgonów z powodu chorób układu krążenia można zapobiec. A więc zadbaj o siebie i swoje serce!

  • Stosuj zdrową dietę – bogatą w warzywa i owoce oraz dobre tłuszcze roślinne,
  • Unikaj palenia papierosów i innych używek,
  • Ruszaj się!

Wskazówki jak wprowadzić te zalecenia w życie znajdziesz m.in. na poniższych stronach poświęconych profilaktyce chorób układu krążenia:

https://akademia.nfz.gov.pl/profilaktyka/cholesterol-co-musisz-o-nim-wiedziec/

https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/czy-grozi-ci-choroba-wiencowa

https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/na-zdrowe-serce

https://ncez.pzh.gov.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-krazenia/

https://ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/osoby-dorosle/

Zapobieganiu chorobom serca dedykowany jest także Miejski Program Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Krążenia „Czas dla serca”, w ramach którego Miasto finansuje zajęcia sportowe oraz akcję profilaktyczną połączoną z wykonywaniem bezpłatnych badań dla mieszkańców. Koordynatorem działań jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 46 858-15-71.