-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Zobacz także / Gospodarka / Dla Inwestora / uchwalarady /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Wtorek 4 Sierpnia 2020
- Imieniny: Dominika, Jana, Protazego
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Dla Inwestora
-Dlaczego warto zainwestować w Żyrardowie?
-Słowo wstępne Prezydenta Miasta na temat atrakcyjności i konkurencyjności Żyrardowa
-Zainwestuj w Żyrardowie
-Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta
-Dokumenty programowe
-Oferty inwestycyjne
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15694847
-
- -

§ 3.

1.Zwolnienia, o których mowa w § 1 i 2 są pomocą publiczną, a jej udzielenie nastepuje z
    uwzględnieniem przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy
    publicznej dla przedsiębiorców.

2.Maksymalny okres zwolnienia ustala się na 6 lat i może  on być liczony od miesiąca
     następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości  lub uzyskanie
     innego prawa do dysponowania nieruchomością na cele  inwestycyjne, pod warunkiem 
     osiągnięcia w okresie zwolnienia poziomu zatrudnienia  podanego w § 1 ust. 1

3.Pomoc publiczna o której mowa w § 1 i 2 jest udzielana pod warunkiem, że nowo
    utworzone miejsca pracy będą utrzymane  co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia 
    pomocy. W razie  nie dotrzymania powyższego  warunku  na  przedsiębiorcy ciąży 
    obowiązek zapłaty  podatku wraz z odsetkami  za cały okres, w którym korzystał ze 
    zwolnienia.

4.Okresy zwolnień z podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 i 2 każdorazowo
dla każdego przedsiębiorcy ustalać będzie Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w formie zawarcia stosownego
porozumienia z przedsiębiorcą regulującego wzajemne obowiązki stron.    

§ 4.

W razie ustania okoliczności, które stanowiły podstawę zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatnik ma obowiązek złożenia właściwemu organowi podatkowemu informacji w terminie 14 dni od dnia ustania tych okoliczności.
 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
 

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXVI /167/96 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 23 lipca 1996 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 7.

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

« poprzednia strona

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Gwiazdy i gwiazdeczki

Fundacja Gwiazd zaprasza dzieci i seniorów do udziału w projekcie ,,Gwiazdy i gwiazdeczki". Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa.

Muzyczny Żyrardów

Zapraszamy dzieci w wieku 3 - 9 lat do udziału w projekcie ,,Muzyczny Żyrardów" organizowanym przez Fundację ,,Pięknie żyć", finansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

Wzmocnij swój głos

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie ,,Wzmocnij swój głos”, organizowanym przez Fundację ,,Pięknie żyć”. Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -