2019
-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Aktualności / 2019 /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Wtorek 10 Grudnia 2019
- Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana
-Wyszukiwarka
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
O Mieście
Rozwój Miasta
Gospodarka
Informator przedsiębiorcy
Euro - fundusze
Historia
Rewitalizacja
Miejski Konserwator Zabytków
Organizacje Pozarządowe
Zdrowie
Środowisko
Bezpieczeństwo
Komunikacja
Schronisko dla zwierząt
Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
Archiwalna strona Miasta
Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
Osobistości Żyrardowa
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
14113343
-
- -
Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Od 17 września do 8 października br. organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Po dokonaniu weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz uzupełnieniu braków formalnych lista zgłoszonych kandydatów przedstawia się następująco:

L.p.

Obszar

Imię i nazwisko kandydata

Organizacja zgłaszająca

Organizacje rekomendujące

1.

Miasto st. Warszawa;

Bartłomiej Włodkowski

 

FUNDACJA AVE

 

1. "Fundacja Bo Warto",

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom",

3. Fundacja Szkatułka,

4. Stowarzyszenie Razem Dla Białołęki, 5.Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota

Agnieszka Tobota

 

Fundacja A.R.T.

 

1. "Fundacja Rodzinna,

2. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,

3. Fundacja "Akademia Iwony Kalaman",

4. Fundacja Una,

5. Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci"

2.

Warszawski Wschodni, obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, wołomiński;

Waldemar Kowalczyk

 

Towarzystwo Skautowe "Szmaragdowa"

 

1. Towarzystwo Skautowe Horn,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej,

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie,

4. Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum w Stanisławowie (w trakcie zmiany nazwy na: Społeczny Komitet Wspierania Rozwoju Stanisławowa),

5 Stowarzyszenie "Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu"

Rafał Rozpara

 

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

 

1. Stowarzyszenie Miłośników Sulejowa,

2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Borzymach,

3. Parafialny Klub Sportowy "Liwiec",

4.  Ochotnicza Straż Pożarna w Starowoli,

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowie,

3.

Warszawski Zachodni, obejmujący powiaty: nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, i warszawski – zachodni;

Szymon Wach

Stowarzyszenie "Gradiam"

 

1. Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat",

2. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS,

3. Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna,

4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

5. Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota

4.

Płocki, obejmujący powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;

Nie zgłoszono kandydata

 

 

5.

Ciechanowski, obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński;

Dorota Jezierska

 

Bank Żywności w Ciechanowie

 

1. Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop,

3. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni,

3. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat,

4. Stowarzyszenie Pies i Spółka,

5. Fundacja edukacyjno-sportowa - reGeneracja

6.

Ostrołęcki, obejmujący powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski przasnyski i wyszkowski;

Nie zgłoszono kandydata

 

 

7.

Siedlecki, obejmujący powiaty: garwoliński, łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;

Andrzej Tołłoczko-Rybus

 

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

 

1.  Stowarzyszenie My Dla Grodziska,

2.  Grupa Ekologiczna, 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią I Hazardem "Szansa",

4. Bank Żywności W Siedlcach,

5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej,

6 Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie,

7.  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych I Represjonowanych,

8. Stowarzyszenie Orzanka,

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnakach

8.

Radomski, obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński;

Marek Artur Koniarczyk

 

Fundacja Pro Edu Cadis

 

1. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "SZYDŁOWIANKA";

2. UKS "REKORD";

3. UKS KORONA;

4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szydłowca;

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy

Wojciech Jagielski

 

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

 

1. Stowarzyszenie seniorów "Złota Jesień";

2. Stowarzyszenie Karuzela;

3. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i "Wzajemna Pomoc"; 4. Fundacja Rozwoju Integralnego;

5 Stowarzyszanie "Forgo for Social Economy"

9.

Żyrardowski, obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Agnieszka Ptaszkiewicz

 

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

 

1. Stowarzyszenie "Przez Sport w Przyszłość",

2. Stowarzyszenie "Nasz Zamek",

3.  Stowarzyszenie "Nad Bzurą",

4. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

 5  Stowarzyszenie "Konfraternia Św. Rocha",

6. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Topołowa,

7. Fundacja Niepokalanej,

8. Fundacja "Amigo",

9. Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie "ATUT"

Zgodnie z treścią § 3 ust. 8 i 9 Załącznika do Uchwały z dnia 9 września 2019 Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1263/69/19 w sprawie trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. w przypadku braku ważnego zgłoszenia kandydata w danym podregionie Marszałek wybiera przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród kandydatów zgłoszonych w innych podregionach, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 2. w przypadku ważnego zgłoszenia w danym podregionie tylko jednego kandydata, zgłoszenie to będzie potraktowane, jako wyłonienie członka rady reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w danym podregionie.

W związku z tym w podregionach:

  1. Warszawskim Zachodnim, obejmującym powiaty: nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, i warszawski – zachodni;
  2. Ciechanowskim, obejmującym powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński;
  3. Siedleckim, obejmującym powiaty: garwoliński, łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
  4. Żyrardowskim, obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski;

członkami Rady zostali odpowiednio:

 1. Pan Szymon Wach;
 2. Pani Dorota Jezierska;
 3. Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko;
 4. Pani Agnieszka Ptaszkiewicz.

Głosowanie mające na celu wyłonienie kandydatów pozostałych podregionach odbywa się w terminie od 31 października do 30 listopada br.

Do oddania głosu na kandydatów na członków rady uprawnione są prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego:

 1. organizacje pozarządowe;
 2. związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do oddania głosu uprawnione są także nieposiadające osobowości prawnej jednostki terenowe podmiotów, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu, którego są jednostką, wyrażonej w formie stosownego pełnomocnictwa do oddania głosu, które należy załączyć do karty do głodowania, stowarzyszenia zwykłe wpisane do właściwej ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz koła gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z kartą do głosowania należy dostarczyć dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Głosowanie na kandydata odbywa się na „Karcie do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, której wzór dołączony jest do niniejszego zaproszenia.

W ramach głosowania uprawnione podmioty mogą oddać 1 głos na 1  kandydata z opublikowanej listy.

Wypełnione karty do głosowania opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych osób, należy dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
   1. bezpośrednio do jednego z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach 800 – 1600,
   2. bezpośrednio do jednej z Delegatur Urzędu: w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Piasecznie, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Wołominie lub w Żyrardowie w godzinach: 800 – 1500 (adresy delegatur dostępne są na stronie: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/),
   3. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa”;
  2. w formie elektronicznej
   1. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/,
   2. skan w formacie PDF na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl .

Lista rankingowa po weryfikacji formalnej przesłanych głosów zostanie opublikowana na:

 1. stronie internetowej urzędu www.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 4. na tablicach ogłoszeń w urzędzie i w delegaturach urzędu;
 5. w portalu www.ngo.pl.

Jednocześnie informujemy podmioty biorące udział w głosowaniu, że najczęstszymi uchybieniami formalnymi powodującymi brak ważności głosów w głosowaniu na kandydatów na członków MRDPP I, II, III, IV kadencji były, w szczególności:

 1. niezgodność podpisów na karcie głosowania ze sposobem reprezentacji podmiotu określonym w KRS lub innym rejestrze;
 2. podmiot oddający głos nie był do tego uprawniony – osoba fizyczna, samorządowa jednostka organizacyjna, sołectwo, itp.;
 3. brak pełnomocnictwa do oddania głosu dla podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, będącego terytorialną jednostką organizacyjną organizacji wojewódzkiej lub ogólnopolskiej, np. oddział powiatowy, lokalne koło, itp.;
 4. brak możliwości weryfikacji podpisów na karcie głosowania spowodowana nieczytelnością podpisów lub brakiem pieczęci;
 5. oddanie głosów po terminie;
 6. oddanie głosów w liczbie przekraczającej określony limit (więcej niż 1 głos).

W związku z powyższym prosimy o uważne przygotowywanie kart do głosowania, aby uniknąć nieważności głosu.

« wstecz

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Kolęda z Gwiazdami

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie serdecznie zaprasza na VI Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Specjalnych i Klas Integracyjnych. Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 grudnia, o godz. 10.00, w Centrum Kultury w Żyrardowie. Serdecznie zapraszamy!

Maciej Rawluk "Setka"

Zapraszamy na wystawę Macieja Rawluka "Setka". Wernisaż odbędzie się 14 grudnia, o godz. 18.00, w Galerii FOPA przy ul. Słowackiego 7/1. Po wernisażu zaplanowane jest spotkanie autorskie z profesorem, dyskusja oraz promocja fotograficznej książki "setka".

 

Papapaj hej kolęda!

W sobotę 14 grudnia, o godz. 10.00, serdecznie zapraszamy na koncert gordonowski przygotowany specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Celem koncertu jest propagowanie teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona, dzięki której nawet najmłodsze dzieci zaczynają płynnie posługiwać się językiem muzyki.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Rodzinne Mikołajkowe Zawody Pływackie

Serdecznie zapraszamy 8 grudnia na Rodzinne Mikołajkowe Zawody Pływackie na miejskim basenie przy ul. rtm. Pileckiego 25/27. Pierwsze konkurencje rozpoczynają się o godzinie 10:00. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz pamiątkowy medal. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody niespodzianki. Opłata startowa wynosi 20zł, a cały dochód zostaje przekazany na rzecz Fundacji z Miłości do Dziecka. Dodatkowo na zawodach odbędzie się licytacja koszulki Alicji Tchórz, medalistki mistrzostw Europy oraz wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski.

Mikołajki z koszykówką

UKS Trójka i AQUA Żyrardów zapraszają na ,,Mikołajki z koszykówką". To wydarzenie sportowo - rekreacyjne dla dzieci z miejskich przedszkoli. Organizatorzy zapewniają gry i zabawy z koszykówką w towarzystwie Mikołaja.  Impreza odbędzie się 16 grudnia, o godz. 10.00, w hali sportowej AQUA. Zapraszamy!

-

Blisko trzystu trenerów z całej Polski wzięło udział w Szkoleniu Trenerów Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, które już po raz piąty zorganizował PZKosz w naszym mieście na obiektach AQUA przy współpracy z UKS Trójka Żyrardów.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2019/2020
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.12 -