II – Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych
-
-
Strona Główna Rada Miasta Prezydent Miasta Urząd Miasta Jednostki Miasta Statut Miasta Inwestycje Kontakt
-
-
Jesteś tutaj: Oświata / Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 / II – Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych /
Wybierz swoją wersję językową
Polski Polski  English English  Deutsch Deutsch
BIPOdwiedź nasz Biuletyn
Informacji Publicznej
- Dziś jest: Piątek 14 Sierpnia 2020
- Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
-
 
- Warto zobaczyć -
-
-
Zobacz także
-O Mieście
-Rozwój Miasta
-Gospodarka
-Informator przedsiębiorcy
-Euro - fundusze
-Historia
-Rewitalizacja
-Miejski Konserwator Zabytków
-Organizacje Pozarządowe
-Zdrowie
-Środowisko
-Bezpieczeństwo
-Komunikacja
-Schronisko dla zwierząt
-Program pomocy w zakresie spłaty zadłużenia lokali komunalnych
-Archiwalna strona Miasta
-Honorowi Obywatele Miasta Żyrardowa
-Osobistości Żyrardowa
-Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-Patronat Prezydenta Miasta Żyrardowa
- Reklama -
-
kino
-
- Licznik odwiedzin -
-
15749114
-
- -
II. Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

1. Zasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 na rok szkolny 2020/2021

Do klas I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) - objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) - na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod adresem: http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, przyjmowane są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia, złożonego w terminie: od 2 do 16 marca 2020 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie: od 2 do 16 marca 2020 r.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 30/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

3. Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

4. Granice obwodów szkolnych

Granice obwodów szkół podstawowych określa załącznik do uchwały Nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Wyniki rekrutacji do szkół podstawowych – potwierdzenie woli

 

Szanowni Rodzice,

w dniu 15 kwietnia br. zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Listy opublikowano w siedzibie danej szkoły i na stronie internetowej tej szkoły. Jeżeli Państwa dziecko jest na liście dzieci zakwalifikowanych należy pamiętać o złożeniu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły, w terminie do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 1600.

Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania żadnego dokumentu z potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły. Preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest wysłanie drogą elektroniczną wiadomości o treści „Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 do klasy I w Szkole Podstawowej Nr ... w Żyrardowie przez moje/nasze dziecko …………………………...……….. „. Potwierdzenie woli będzie skuteczne, jeżeli będzie wysłane na adres e-mail danej szkoły wyłącznie z adresu e-mail wskazanego we wniosku kandydata.

Nazwa szkoły

Adres e-mail

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda

zsp1@zyrardow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

zsp2@zyrardow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

zsp3@zyrardow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja

zsp4@zyrardow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej

zsp6@zyrardow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza

zsp7@zyrardow.pl

 

Po ustaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego rodzic kandydata zobowiązany jest do osobistego potwierdzenia woli w wybranej szkole.

UWAGA!!!

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które w dniach 2-16 marca 2020 r. zostały prawidłowo zgłoszone, przyjmowane są do klasy I z urzędu – rodzice nie muszą potwierdzać woli.

- -
E-URZĄD
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Uchwały Rady Miasta Żyrardowa
Rada Miasta Żyrardowa - eSesja
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Szukamy Pracownika
Informacje Sądowe
Formularze do pobrania
Dziennik Ustaw / Monitor Polski
Samorządy Mieszkańców
Ochrona danych osobowych

Gwiazdy i gwiazdeczki

Fundacja Gwiazd zaprasza dzieci i seniorów do udziału w projekcie ,,Gwiazdy i gwiazdeczki". Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa.

Muzyczny Żyrardów

Zapraszamy dzieci w wieku 3 - 9 lat do udziału w projekcie ,,Muzyczny Żyrardów" organizowanym przez Fundację ,,Pięknie żyć", finansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

Wzmocnij swój głos

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie ,,Wzmocnij swój głos”, organizowanym przez Fundację ,,Pięknie żyć”. Projekt finansowany jest z budżetu Miasta Żyrardowa.

Muzeum Lniarstwa
Resursa
Centrum Kultury
Muzeum Mazowsza Zachodniego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pozostałe placówki kulturalne

Trzy tytuły mistrzowskie dla naszych badmintonistów

41 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie miały się odbyć 5-7 czerwca w Jaworznie, jednak ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zawody zostały odwołane. Wydawało się, że w obecnej sytuacji trudno będzie zorganizować tak dużą imprezę. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się dwa miesiące później, w dniach 7-9 sierpnia. Organizacji podjęło się Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona.

Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Inne sporty
Kompleks sportowo-rekreacyjny AQUA
Miejska Międzyszkolna Olimpiada Sportowa

Stypendia sportowe - zachęcamy do składania wniosków!

Referat Sportu przypomina, że do 30 września br. na podstawie Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaUniwersytet Trzeciego Wieku w Żyrardowie

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Placówki Oświatowe
Realizacja zadań oświatowych
Projekt RPO WM 2016 r. – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10
Rekrutacja do miejskich jednostek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
II – Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych
III - Rekrutacja do IV klasy oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica.
IV - Rekrutacja do VII klasy oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda
V – Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.
- Copyright © Urząd Miasta Żyrardowa powered by netadmin 7.25 -